15. aug, 2018

DYRENE TALER I FANTASI OG VIRKELIGHET

Dette er tittelen på et samarbeidsprosjekt der 5 kunstnere som alle arbeider med dyr som tema, deltar. Formålet er å vise hvordan forskjellige tilnerminger til dyr som motiv uttrykkt gjennom det rent fotogrfiske til det symbolske. Utstillerne arbeider innen et brett spekter av teknikker fra tresnitt, maleri , dyptrykk og foto. 

Selv deltar jeg med malerier som omhandler tilblivelsen av dyreriket. Det evolusjonære tre, og veien videre-eller rettere sagt ; Hvor veien går. 

Velkommen til Vikersund !